Domovská stránka
Kateřina Ilgnerová -> Poradenství -> Každý sobě nejlepším lékařem

Každý sobě nejlepším lékařem

Přemýšlím proč je tolik nemocí, rakovin, astmatu, kožních nemocí,srdečních příhod a tak dále.

Medicína je přeci modernější, lidský věk se prodlužuje, vymýtili jsme mnoho zlých nemocí.

Smekám před moderními a účinnými léčebnými postupy i léky, smekám před odborníky co dovedou "opravit" lidské tělo.

Moderní člověk by měl být logicky šťastnější, přesto tolik lidí trpí fyzickými a psychickými chorobami. Je to tím, že "homo sapiens - koruna inteligence na Zemi", není šťastný.

Moc, peníze, majetek,"mladistvý vzhled", nestačí, aby byl člověk šťastný.

Štěstí spočívá ve stavu duše a srdce, v našem vztahu k sobě, k ostatním bytostem na Zemi a k Univerzu.

A jaký je tedy můj recept v přístupu k nemoci a zdraví?

Myslím si, že z 90% má člověk moc ovlivnit svoje zdraví. Pokud přijde nemoc, zamysleme se. Proč přišla? Aby nás na něco upozornila, ukázala nám, že něco v našem životě děláme špatně. Pokusme se náš problém vyluštit, jen my známe správnou odpověď, nehledejme ji u druhých. Pokud nalezneme odpověď, pokusme se něco změnit, zastavit se, zamyslet se.

Není náš život uspěchaný? Necítíme nudu a prázdnotu? Neublížili jsme někomu?

Negativní emoce jako hněv,závist, žárlivost,pocit ublížení se shromažďují v našem těle, často v zažívacím traktu a pak vznikají nemoci..nádory, vředy ap.

Co tedy s emocemi, které s námi cloumají?

Pozorovat je a pak je rozpustit. Silné a negativní emoce ublíží vždy jen nám. Z emoce vnikají ne-moci, ale my nejsme bez-mocní.

Na každou nemoc je bylina.Každé zvíře, když je nemocné ví,co má dělat. Jak by to neměl vědět člověk?

A moje rady svépomoci? Jsou jako vždy jedno-duché.

1. Naprogramovat se: Nikdy nebudu nemocný,když program "potvrdíme" jednoduše "poběží".

2.Mentální prohlídka, popř. léčba: Snažíme se mentálně prohlížet naše tělo,používá se např.bílé světlo, které postupně prohlédne celé tělo a pokud zjistíme nějaký problém, léčíme. Mentálních technik je mnoho a je třeba si je osvojit.

3.Vyhýbat se všemu, co mi škodí:to je nejlehčí, každý víme, co právě nám škodí a nedělá dobře.

Řeči, že jsme vzdáleni přírodě a intuice-instinkt nám již tak nefungují je jalová výmluva! Pojďme do toho, za pokus to stojí!