Domovská stránka
Kateřina Ilgnerová -> Arabský jazyk

Arabský jazyk

 - nabízím překlady a lekce pro začátečníky

(arabsky: اللغة العربية ‎‎) je semitský jazyk. Existují značné rozdíly mezi spisovnou arabštinou a regionálními hovorovými jazyky (např. egyptskou, syrskou, iráckou, marockou hovorovou arabštinou). Spisovná arabština se jen málo liší od jazyka Koránu, ale aktivně ji ovládají pouze vzdělanci. V jednotlivých hovorových jazycích se objevují podobné odstředivé tendence, jaké odpoutaly románské jazyky od kdysi jednotné latiny. Na rozdíl od románských jazyků se však rozdíly jen v malé míře projevují v psané formě jazyka, a to přestože někteří spisovatelé píší v regionálních variantách. Důvodů je několik - arabské písmo nezachytí změny v krátkých samohláskách, pozměněné souhlásky si zase ponechávají původní zápis (např. znak ج, běžně přepisovaný a čtený jako [dž], se v Egyptě vyslovuje [g], ale píše se pořád stejně).

 Zdroj: Wikipedia

arabská kaligrafie-ukázkaarabská kaligrafie-ukázka

 

Arabská abeceda

Arabská abeceda

 

Arabské číslice

Arabské číslice

Arabské číslice

 

Barvy

Arabské barvy

Arabské barvy

Nicméně arabština je v současné době spojována pouze s terorizmem a veškerým zlem a náboženským fanatizmem.

Nezapomínejme však, že v arabských zemích žijí obyčejní lidé jako my, kteří si těžce vydělávají na denní chléb a jistě nemají žádný zájem válčit, nebo obsadit Evropu.Kdo má tento zjednodušený pohled, měl by se vrátit do základní školy.