Domovská stránka
Kateřina Ilgnerová -> VK Radouš s.r.o.

VK Radouš s.r.o.

Historie a současnost sociálního podnikání naší společnosti

Naše společnost  VK Radouš s.r.o. je sociálnm podnikem, který má momentálně pět zaměstnanců. Z toho jsou dvě osoby zdravotně znevýhodněné na trhu práce. Společnost se jako sociální podnik začala zabývat výrobou nápoje cider a to již v roce 2013. Od té doby se stále se hlásí k principům sociálního podnikání  a snaží se, aby se všichni zaměstnanci stali spolutvůrci úspěchu celé firmy.

V rámci projektu První pivovar v Druztové bude vybudovaný malý pivovar s počátečním výstavem 500 hl piva ročně a v sídle společnosti v Druztové budou vytvořeny další dvě nové pracovní pozice pro osoby zdravotně znevýhodněné na trhu práce. Tento projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Historie sociálního podnikání v České Republice

Sociální podnikání je na vzestupu všude ve světě. Jednotlivé státy si ho přizpůsobují svým historickým kořenům, své tradici, mentalitě a kultuře.

V ČR má dlouhou tradici hlavně na venkově. Už na území Habsburské říše byla česká kulturní a hospodářská identita založena na dobrovolnických aktivitách občanské společnosti. Byla vytvářena aktivní činností malých a středně velkých podniků, výrobních a spotřebních družstev, spolků, vzájemných či obecných záložen a družstevních kampeliček.

V době velké hospodářské krize v průběhu 20. a 30. let minulého století úloha těchto družstev a společností ještě posílila.

Tradice sociální ekonomiky byla přerušena totalitním vývojem v průběhu Druhé světové války a po roce 1948.

Snaha o obnovení autonomního družstevního sektoru v ČR byla patrná až po roce 1989, avšak nástup tématu sociální ekonomiky tak, jak jí u nás vnímáme v současné době, zaznamenáváme až po roce 2000.

Sociální podnikání, co je to?

Jedná se o podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním.

Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.

Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Ve 14. krajích na území České Republiky k 1. 9. 2013 působí 134 sociálních podniků a další rychle přibývají.

V Plzeňském kraji bylo k 1. 9. 2013 takových sociálních firem pět.

EXODUS, sdružení občanů – bylo založeno v roce 1992. toto občanské sdružení slouží pro osoby se zdravotním postižením z Plzeňska. Sociální rehabilitaci ale využívají lidé z celé ČR. Provozuje chráněné dílny (keramika, digitalizace), denní stacionář s ergoterapií (tkaní, svíčky, košíkářství aj.), zájmovou činnost, odlehčovací služby, sociálně-rehabilitační pobyty, poradenství, rekvalifikaci a další služby dle potřeb klientů (doprava, půjčování pomůcek aj.).

Možnosti tu jsou o. p. s. – zřizovatelem této společnosti je Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Západní Čechy. Vytváří vhodné podmínky pro pracovní programy určené lidem se zdravotním, především s mentálním postižením a podporuje jejich

dovednosti potřebné pro získání a udržení pracovního místa. Dále usiluje o ovlivnění pozitivního mínění široké veřejnosti o životě lidí se zdravotním postižením, zejména pak ovlivňuje očekávání společnosti týkající se jejich pracovního potenciálu.

Pracovní sobota s. r. o. – byla založena v roce 2009, poskytuje zahradnické a úklidové práce v Plzni a okolí. Velká část pracovníků jsou lidé se zdravotním postižením. Tato firma provádí údržbu i výsadbu zahrad, úklidy parků a dalších veřejných prostor, celoročně pečuje o zeleň v komerčních firmách a taktéž uklízí i v interiérech.

Přeslička s. r. o. – podnik vznikl v roce 2009, je to projekt rozjezdu a stabilizace trvale udržitelné sociální firmy, která podniká v Plzni a zaměstnává nejméně 18 osob se zdravotním postižením. Zpracovává účetnictví a personální agendy pro firmy, zabývá se zpracováním šperkového kamene, výrobou bižuterie, autodoplňků, kancelářských potřeb a reklamních předmětů. Poskytuje též masérské služby.

VK Radouš s. r. o. – tato sociální firma vznikla v roce 2012. zabývá se výrobou nápoje cider  a zaměstnává lidi s tělesným postižením, kterým tak dává příležitost zajímavé a příjemné práce.

Tento projekt je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v ČR.

………………………………………………………………………………………………………

 

Odkaz na stránky strukturálních fondů

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/Integrovany-OP/Uvodni-strana