Domovská stránka
Kateřina Ilgnerová -> Povídky, básničky -> Nedůvěřuj

Nedůvěřuj

Nedůvěřuj lidem, hodně lidí lže bez problémů, nebo slíbí a nesplní, nebo odkládají řešení věcí, 
jsou nedochvilní a nespolehliví, ale neberou to nijak vážně, nevadí jim to a důvěřivý člověk 
se pak kvůli tomu zlobí.

Podle sebe soudím tebe, je past, právě kvůli tomuto pohledu na druhé.Důvěřivý člověk si tím
pádem  myslí, že i ten druhý je důvěřivý a důvěryhodný.

Nepomáhej druhým,tedy jen s rozumem.Za dobrotu na žebrotu se říká. Opět pravdivé rčení.
Pomáhat svojí rodině, rodičům, dětem, přátelům v nesnázích v míře nezbytné
Někdy pomoc druhým je zasahováním do jejich životní cesty, do jejich údělu, poslání,
nebo-li „karmy“.

Neber vše vážně,protože život je plný zvratů a překvapení a smrt si stejně pro každého
z nás nakonec přijde.
Nech věci plynout tak jak jsou,všechno se vyvine nakonec tak, jak má, pro naše nové
poučení a zkušenosti.

Nedávej do všeho tolik emocí a soustřeď se na přítomný okamžik.Neber si vše osobně, 
když ti někdo řekne, že jsi debil, je to jeho problém.

Každý z nás máme svoje chyby, svůj pohled na svět a svou pravdu.Shrnula bych to,že
každá duše na Zemi je v určitém stádiu vývoje.Někdo je předškolák a někdo vysokoškolák
s mnoha tituly. 

Ochraňuj sebe,skoro každý si chce vzít tvou duši, tvoje zdraví,nebo chce alespoň dostat
tvůj „hlas“.

Tyto a další myšlenky,mě napadly při včerejší procházce lesem a tak jsem je
zapsala pro poučení ostatním.