Domovská stránka
Kateřina Ilgnerová -> Fytoterapie -> Několik slov o fytoterapii

Několik slov o fytoterapii

Jako fytoterapie (z řeckých slov fyton, tj. rostlina a therapeuein, tj. pečovat, léčit) je činnost, v minulosti známá též jako bylinkářství, při které jsou k léčbě člověka využívány léčivé rostliny, byliny, apod.[1] Fytoterapie bývá označována jako druh alternativní medicíny. Osoba praktikující fytoterapii se označuje jako fytoterapeut, případně jako bylinkář, babka kořenářka, nebo čarodějnice. První doložená zmínka o využívání léčivých rostlin je z období 3000 př. n. l. ze sumerských hliněných tabulek.[2] Velkého významu měla fytoterapie především ve starověku a středověku a až do 18. století se jednalo o obvyklou formu léčby.[1] V posledních zhruba 20 letech dochází k nárůstu zájmu o fytoterapii a podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je fytoterapie praktikována třikrát až čtyřikrát častěji než klasická medicína.[1]

Zdroj: Wikipedia

Využití kopru pro léčení

Popis využití kmínu a kopru

v arabské herbální lékařské knize z roku 1334

Divizna 

Divizna